معرفی مرکز

مرکز تحقیقات زیست مواد در زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با مواد مورد مصرف در علوم پزشکی و خصوصا دندانپزشکی فعالیت می نماید. این مهم با همکاری گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر دانشکده های دندانپزشکی کشور که در این زمینه فعالیت دارند، صورت می پذیرد.
همچنین این مرکز ارتباط فعال و مستمری با دیگر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور خواهد داشت. مرکز فوق با در اختیار داشتن دستگاه های مورد نیاز می تواند خدمات پژوهشی در اختیار اساتید، دستیاران و دانشجویان قرار دهد.
این مرکز برآن است تا با انجام پژوهش های گسترده در زمینه تولید زیست مواد جدید برای استفاده در گروه پزشکی و حتی دامپزشکی فعالیت نماید.
انشاالله در آینده این مرکز می تواند به عنوان برگزار کننده کنگره های داخلی و بین المللی فعالیت نماید. همچنین راه اندازی مجله تحقیقاتی تحت عنوان Iranian Biomaterial  در دستور کار مرکز قرار دارد.
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325