اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات زیست مواد
شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی - مرکز تحقیقات زیست مواد
ایمیل : Dentrese@sums.ac.ir
تلفن : 36280119
فکس :36270325
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325