مرکز تحقیقات زیست مواد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با مواد مصرفی در علوم پزشکی و خصوصا دندانپزشکی تأسیس شده است. 
این مرکز با در اختیار داشتن دستگاه های مورد نیاز، می تواند خدمات پژوهشی در اختیار اساتید، دستیاران و دانشجویان قرار دهد.
 

Feature Slides

پانزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران

M bagheri

1394-8-13

پانزدهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران، آفرینش لبخندی زیبا در اجتماعی فاقد پوسیدگی
این کنگره از 19 تا 22 آبان در تهران، هتل المپیک برگزار می گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.