مرکز تحقیقات زیست مواد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با مواد مصرفی در علوم پزشکی و خصوصا دندانپزشکی تأسیس شده است. 
این مرکز با در اختیار داشتن دستگاه های مورد نیاز، می تواند خدمات پژوهشی در اختیار اساتید، دستیاران و دانشجویان قرار دهد.
 

Feature Slides

پنجاه و ششمین کنگره بین المللی و نمایشگاه سالانه انجمن دندانپزشکی

M bagheri

1394-8-13

این کنگره بدلیل همزمانی با کنگره منطقه ای FDI سال 2016 متمایز از تمامی کنگره های سالهای پیشین انجمن دندانپزشکی ایران خواهد بود.
زمان برگزاری این کنگره 23 تا 26 اردیبهشت 1395 واقع در تهران، مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.