مرکز تحقیقات زیست مواد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با مواد مصرفی در علوم پزشکی و خصوصا دندانپزشکی تأسیس شده است. 
این مرکز با در اختیار داشتن دستگاه های مورد نیاز، می تواند خدمات پژوهشی در اختیار اساتید، دستیاران و دانشجویان قرار دهد.
 

Feature Slides

پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودونتیست های ایران

M bagheri

1394-8-13

پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودونتیست های ایران آذرماه امسال برگزار می شود
این کنگره در تاریخ ۲۴الی ۲۷ آذر ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار خواهد گردید.
برنامه علمی کنگره پانزدهم حول محورهای مدیریت دانش و مهارت های علمی پایه در درمان های پروتزی ، ارایه موارد کلینیکی ،معرفی درمان های جدید تر و ارایه خدمات و درمان با رعایت اصول رفتارحرفه ای ومهارت های ارتباطی خواهد بود
شایان ذکر است این کنگره همراه با کارگاههای متنوع عملی برگزار می گردد