مرکز تحقیقات زیست مواد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با مواد مصرفی در علوم پزشکی و خصوصا دندانپزشکی تأسیس شده است. 
این مرکز با در اختیار داشتن دستگاه های مورد نیاز، می تواند خدمات پژوهشی در اختیار اساتید، دستیاران و دانشجویان قرار دهد.
 

Feature Slides

اولین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور با محوریت پاتولوژی

M bagheri

1394-8-16

این کنگره از تاریخ 27 تا 29 آبان در شهر کرمان برگزار می گردد.
برگزار کننده آن دانشگاه علوم پزشکی کرمان،انجمن آسیب شناسی ایران می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.