مرکز تحقیقات زیست مواد دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با مواد مصرفی در علوم پزشکی و خصوصا دندانپزشکی تأسیس شده است. 
این مرکز با در اختیار داشتن دستگاه های مورد نیاز، می تواند خدمات پژوهشی در اختیار اساتید، دستیاران و دانشجویان قرار دهد.
 

Feature Slides

بیست و پنجمین کنگره سالیانه آکادمی دندانپزشکی ترمیمی و پروتز

M bagheri

1396-4-26

بیست و پنجمین کنگره سالیانه آکادمی دندانپزشکی ترمیمی و پروتز از 14 الی 16 سپتامبر در شهر ونکوور کانادا برگزار می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید اینجا کلیک کنید.