اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کنگره باندينگ در دندانپزشکی ترمیمی

z bagheri

1393-3-20

کنگره باندينگ در دندانپزشکی ترمیمی به صورت عام در تاریخ سیزدهم شهریور 93 در شهر مشهد برگزار می شود علاقمندان می توانند تا تاریخ هجدهم خرداد 93 در این کنگره ثبت نام کنند.

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325