اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


چهارمين كنگره سالانه انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران

z bagheri

1393-3-23

چهارمين كنگره سالانه انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران، 28 الی 30 آبان ماه 1393 توسط انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران برگزار می گردد.

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325