اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودونتیست های ایران

M bagheri

1394-8-13

پانزدهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودونتیست های ایران آذرماه امسال برگزار می شود
این کنگره در تاریخ ۲۴الی ۲۷ آذر ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار خواهد گردید.
برنامه علمی کنگره پانزدهم حول محورهای مدیریت دانش و مهارت های علمی پایه در درمان های پروتزی ، ارایه موارد کلینیکی ،معرفی درمان های جدید تر و ارایه خدمات و درمان با رعایت اصول رفتارحرفه ای ومهارت های ارتباطی خواهد بود
شایان ذکر است این کنگره همراه با کارگاههای متنوع عملی برگزار می گردد

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325