پایان نامه هایی که زیر نظر دکتر مهرو وجدانی انجام شده اند:صفحه فهرست پایان نامه اساتید

- مقایسه خشونت سطحی و سختی سطحی در دو نمونه رزین اکریلی گرما سخت بعد از پالیش به دو روش شیمیایی و مکانیکی - دکتر نوید رضایی

- مقایسه چسبندگی قارچی و سمیت سلولی سه نوع رزین آکریلی - دکتر محمد ابراهیمی ساروی

- بررسی اثر ضد عفونی با میکروویو بر ثبات ابعادی و استحکام خمشی دو نوع رزین آکریلی- دکتر امید توکل

- مطالعه اثر core materials مختلف بر توزیع تنش پیرامون ایمپلنت با آنالیز اجزا محدود سه بعدی - دکتر کریم جعفری

- بررسی فراوانی اختلالات مفصل گیجگاهی - فکی در دانشجویان دندانپزشکی و دیگر دانشجویان - دکتر غدیری

- بررسی اثر تمیز کننده های حاوی الکالین پراکسید و هیپوکلریت سدیم بر سمیت رزین اکریلی بیس دنچر - دکتر خواجه حسینی

- بررسی ثبات ابعادی و خشونت سطحی یک نوع ماده غالبگیری فانکشنال پس از غوطه ورسازی در دو نوع ضد عفونی کننده - دکتر برهانی حقیقی
 
- بررسی قدرت باند و میزان خمش دو نوع رزین دنچر بیس پس از اتصال با یک نوع ماده ریلاین سخت - دکتر صفری
 
- مقایسه موقعیت قدامی سر در افراد مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی - فکی با گروه سالم - دکتر محمودی 
 
- بررسی رابطه اختلالات تمپور و مندیبولار و شاخص های آکلوزالی - دکتر ادیبی
 
- بررسی رابطه بدکاری مفصل گیجگاهی - فکی با مشکلات ناحیه گردن - دکتر خالدی 
 
- بررسی تأثیر ریختن های متعدد سه نوع ماده قالب گیری الاستومری در زمانهای خاص ، بر دقت کست های حاصل از آنها - دکتر عدیمی
 
- بررسی مقایسه تغییر ابعادی دو نوع آكریل با روش پخت تزریقی - دکتر جولائی
 
- بررسی اثر كلوتریمازول در جلوگیری از رشد كاندیدا آلبیكس پس از مخلوط شدن با آستر نرم سیلیكونی - دکتر بوشهری و رنجبر

- مقایسه اثر سه ماده اچ كننده و دو نوع رزین آكریلی در استحكام تعمیر رزین آكریلی - دکتر رضائی و زارعیان
 
- بررسی میزان آگاهی در مورد نحوه جایگزینی دندان ها - دکتر كردگاری

- مقایسه اضطراب و افسردگی در بیماران زن و مرد مبتلا به ناهنجاری های مفصل گیجگاهی - فكی - دکتر محمد زاده و اكبری

- بررسی استحكام خمشی متیل متاكریلات تقویت شده با سیم فلزی یا با فایبرگلاس - دکتر محمد قوام الدینی

- بررسی آلودگی قارچی و باكتریایی پروتز های موجود در لابراتوار های دندانسازی شهر شیراز - دکتر محمد صیادی

- بررسی فراوانی دندان های كشیده شده و علل آن در جامعه جوان 28-18 ساله شهر شیراز - دکتر محمد علی بصیری

- بررسی میزان دقت دندانپزشكان شیراز در بكارگیری صحیح اكلوژن جهت بیماران پروتز كامل - دکتر سیمین دخت سعادتیان

- بررسی تاثیر دو روش غوطه ورسازی و اسیدی هیپوكلریت سدیم بر روی ثبات ابعادی آلژینات های - دكتر رضا درفشی

- بررسی فراوانی دیستانكشن مفصل گیجگاهی - فكی TMD در بیمارانی كه به دنچر پارسیل متحرك نیاز دارند - دکتر سمیرا اسدی

- بررسی رابطه حفرات كامی با خط لرزان كامی در انواع كام - دکتر صادق جعفریان

- بررسی طرح آماده سازی دهان و دندان ها و قالبگیری پروتز های پارسیل در سطح شیراز - دکتر علی ایزدی

- بررسی مشكلات پس از تحویل پروتز های متحرك - دکتر داریوش غفاری

- كاربرد ایمپلنت در پروتز های دندانی - دکتر جهانگیر ایرانزاد

- مقایسه اثر سه تمیز كننده بر روی میكروارگانیزم های دست دندان - دكتر ندا نجابت حقیقی

- بررسی ارتباط خط وسط دندانی با فیلتروم پاپی ثنایایی و فرنوم - دکتر امید آزاد و ع.صباغی

- تعیین روش های ثبت رابطه مركزی فكین - دکتر وحید فیض

- عفونت و ضد عفونی مواد قالب گیری - دکتر امین انوری

- بررسی اپیدمیولوژیك سرطان های دهان در بیماران مراجعه كننده به مراكز درمانی شیراز (1995-1976) - دکتر ندا نجابت حقیقی

- اكلوژن در پروتز های متحرك - دکتر فرزاد نامور نامی

- مقایسه انواع پست و كر در پرو تز ها - دکتر محمد رضا آران

- ملاحظات پریودنتال در بیماران پروتز - دکتر ملك فرهاد حضرت

- تشخیص و طرح درمان در پروتز های پارسیل و متحرك - دکتر بهرام نجاتی

- اتچمنتهای آهنربایی در پروتز های دندانی - دکتر فرزاد عرفان

- اتچمنتهای داخل تاجی و خارج تاجی - دکتر رضا مصطفی پوركیاسری

- مقایسه مواد قالب گیری در پروتز - دکتر مسعود مقیی

- تحویل و مشكلات پس از تحویل دست دندان - دکتر نیلوفر نخست

- ملاحظات روانشناختی در بیماران پروتز متحرك - دکتر آزاده آقا ملكی

- موارد استفاده استر های نرم در پروتز های متحرك - دکتر زهرا قطبی

- Mouth preparation for removable prosthesis - دکتر سمیه زاهدی

- Denturemaintenance- دکتر عبدالرضا حیدری

- Denture adhesive- دکتر محقق

- Etch cast restoration- دکتر شیخ الاسلامی

- Laws of articulation- دکتر فرنام حدادرضایی

- Evaluation of post and core systems - دکتر ف.عباسی

- Soft tissue lesions associated with removabledenture - دکتر پزشکیان

- Single complete denture - دکتر م.ر.بهرامی

-  Cleft lip and cleft palate - دکتر س.آ.محسنیان

- Over denture - دکتر ب.تحقیقی

- Esthetic guidelines in removableprosthodontics - دکتر زمانیان و جمعی

- Impression technique in removable partialdenture

- Problem associated with removable denture care - دکتر عادل و انصار

- Impression techniques in completedenture - دکتر س. بهرانیان

- Removable partial denturedesign - دکتر ش.مرعشی

- Interrelationships between periodontal andrestorative dentistry - حامد قریشی

- The effect of thermo- mechanical stresses of bondstrength of aceramic to Ni-Cranol co-Cr alloys - دکتر علیرضا خالدی

- مقایسه اندازه شیب کندیلی با دو روش رادیوگرافی و ثبت داخل دهانی - دکتر صدف ادیبی

- بررسی تاثیر core materials بر میزان تنش وارد به ایمپلنت با روش FEA - دکتر کریم جعفری

- بررسی سمیت سلولی و رشد قارچی سه نوع رزین آکریلی - دکتر محمد ابراهیمی

- بررسی اثر موارد بلیچینگ بر سختی و خشونت سطحی مواد رستوریتیو - دکتر صفورا قدسی

- بررسی تأثیر 2 نوشیدنی مختلف به خصوصیات آسترهای نرم - دكتر نریمان ایرجی 
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325