پایان نامه هایی که زیر نظر دکتر شعله شهیدی انجام شده اند:صفحه فهرست پایان نامه اساتید

- مقایسه آزمایشگاهی دقت تشخیص سی­تی اسکن به روش مخروطی (CBCT) و صفحه فسفر (PSP) برای یافتن پوسیدگی­های ثانویه شبیه­سازی شده آکلوزال- دکتر نهال کازرونی زاده

- بررسی میزان تحلیل استخواندر جراحی ایمپلنت مارک آسترا به روش یک مرحله ای و دو مرحله ای- دکتر اکرم علویان سوق

- بررسی سینوسهای پارانازال در بیماران مبتلا به Acute Leukemia، مستعد به عفونت­های مهاجم قارچی توسط مقاطع سی تی اسکن- دکتر شیوا کریمی

- ارزیابی ضایعات داخل استخوانی فک از لحاظ خونرسانی و حدود ضایعه توسط سونوگرافی داپلر رنگی- دکتر مانلی هوشیار

- تعیین ارتباط زایده استایلویید طویل شده و ضخامت کورتکس تحتانی مندیبل در تصویربرداری پانورامیک با ضخامت کاروتید و حضور پلاک کلسیفیه در سونوگرافی داپلر در افراد مبتلا به استئوپروز- دکتر مهوش حسنی

- مقایسه شیب کندیلی حاصل از رکورد داخل دهانی باتریسینگ رادیوگرافی : یک مطالعه کلینیکی- دکتر صدف ادیبی

- بررسی خصوصیات رادیوگرافیک ادنتوژنیک کراتوسیست در نمای پانورامیک بیماران جراحی شده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1390 تا  1387- دکتر محمد مهدی نصیری

- بررسی یافته­های سونوگرافیک ضایعات داخل استخوانی فکین- دکتر محمدرضا مخترع

- بررسی اثرتغییرات موقعیت جمجمه خشک انسان به صورت برنامه ریزی شده بردقت اندازه گیری های خطی درتصاویر به دست آمده از دستگاه توموگرافی کامپوتری بااشعه مخروطی- دکتر آرمان فیض

- مقایسه آزمایشگاهی رادیوگرافی تفریقی دیجیتال و الگوریتم شبکه های عصبی در بررسی تحلیل پیش رونده استخوان- دکتر الهام مشکسار

- مقایسه صحت تومور گرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی و رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتال ودرصد توافق انها درارزیابی تحلیل استخوان الوئو لار در جمجمه خشک- دکتر نیلوفر زروانی

- مقایسه انگیزه های شغلی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی سال های اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388- دکتر سارا صحت

- بررسی شیوع کیست کاذب احتباسی سینوس مگزیلاری در نمای پانورامیک- دکتر آیدا مصباحی

- بررسی نمای پرتوشناختی کانال ثنایایی فک پایین در پرتو نگاری پانورامیک- دکتر شهرزاد روستا

- مقایسه آزمایشگاهی حساسیت و ویژگی گیرنده­ی Photo Simulable Phosphor و فیلم­های دندانی F در تشخیص شکستگی غیرعمودی ریشه­ی دندان- دکتر مریم واثق

- بررسی و مقایسه دقت رادیوگرافی پری اپیکال معمولی و رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتایزشده نسبت به ارزیابی هنگام جراحی جهت تشخیص ضایعات داخل استخوانی پریودنتال چ-  دکتر سارا واثق

- تعیین حساسیت ویژگی فیلم های Insight E و گیرنده RVGUi 100 درتشخیص پوسیدگی های بین دندانی- دکتر مریم زنگویی بوشهری

- بررسی موارد مثبت کاذب جابه ­جایی دیسک مفصل گیجگاهی در سونوگرافی با استفاده از ام.ار.آی- دکتر عبدالعزیز حق­ نگهدار

- بررسی ارتباط آناتومیک بین ریشه های دندان مولرسوم فک پایین وکانال مندیبولار دررادیوگرافی پانورامیک و سی-تی اسکن- دکتر شیما اسدی سامانی

- بررسی موقعیت Mental foramen درتصاویرpanoramic- دکتر داوود اسماعیلی

- بررسی Bifid condyle در بیماران با شکایت از ناحیه مفصل گیجگاهی که به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بین سالهای 1380-1365 مراجعه نموده اند- دکتر مریم فرنودی

- مقایسه کلینیکی و رادیوگرافی (Cone Beam CT ) تاثیر ماده پیوندی DFDBA به تنهایی و همراه با PRP (پلاسمای غنی شده از پلاکت) در کاهش عمق ضایعات داخل استخوانی ناشیاز بیماریهای پریودنتال- دکتر مارال هوشیار و دکتر عماد بصری

- مقایسه خارج دهانی روشهای مختلف پر کردن کانال ریشه مولرهای شیری با استفاده از رادیوگرافی دیجیتال- دکتر راضیه مشکی

- تعیین سن دندانی کودکان 12-7 ساله شیراز- دکتر مریم بهجت حقیقی

- مقایسه عمق پوسیدگی بین دندانی در تصاویر PSP قبل و بعد از بهبود کیفیت تصویر با فیلم های دندانی E در سری دندانهای مولر شیری در کودکان 6 تا 7 سال- دکتر مریم قدس حسینی

- مقایسه دو نوع سفالومتری دیجیتال و انالوگ در اندازه گیری های سفالومتریک- دکتر ساسان رسایی

- بررسی تحلیل ریشه دندانهای ثنایای مجاورکانین نهفته ماگزیلا درتصاویر رادیوگرافی معمولی وCT scan- دکتر لیلا کریمی

- بررسی مقایسه ای تعیین مرحله تکاملی استخوان با کمک شاخص رشد مهره های گردن درمقایسه با تکامل استخوان های دست ومچ- دکتر ماندانا گلابی نژاد

- بررسی کارایی شاخص پانورامیک فک پایینی PMI درتشخیص استیوپروز در زنان مراجعه کننده به بخش.. - دکتر سوین یرقان
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325