طرح های پژوهشی دکتر علی دهقانی ناژوانی:صفحه طرح های پژوهشی اساتید 

- بررسی شیوع ضایعات فیبرواستئوس و خصوصیات کلینیکی آنها در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی از سال 1365-1385

- بررسی شیوع تومورهای استخوانی و خصوصیات کلینیکی آنها در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شیراز از سال 1365-1385

- بررسی پلی مورفیسم ژنهای خانواده اینترلوکین 1 در مبتلایان به تومور ادنتوژنیک کراتوسیستیک

- بررسی فراوانی نسبی EBV load در نمونه های بزاقی افراد دریافت کننده ی پیوند کلیه

- مقایسه افزایش عرض و ضخامت لثه کراتینیزه در دو روش پیوند بافت همبند و پیوند با ترکیب کلاژن با پلاسمای غنی شده در بیماران کاندید پیوند لثه

- بررسی کلینیکی و هیستولوژیکی تاثیر دوزهای مختلف تابش NILED بر حرکت ارتودنسی دندان در موش صحرایی

- ارزیابی مقایسهای CBCT ورادیوگرافی دیجیتال (PSP) دربررسی مورفولوژیکانال ریشه دندانهای انسیزورمندیبولار: مطالعه ی آزمایشگاهی

- بررسی بروز اندوگلین در ادونتوژنیک کراتوسیست، کیست دانتیژور و فولیکول دندانی بروش ایمونوهیستوشیمی

- بررسی تاثیر فقدان هورمونهای جنسی زنانه بر حرکت ارتودنتیک دندانها در موش

- بررسی بیان مارکر ایمونوهیستوشیمی s100 و رنگپذیری اختصاصی ماست سلها در ضایعات نوروفیبروم و مقایسه آن با تشخیص هیستوپاتولوژیک رایج

- بررسی عملكرد معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی شيراز در معرفي دانشگاه به دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهی از نگاه دانشجو در 3 سال اخير به منظور ارائه يك روش مناسب

- مقایسه ماده جدید DIM و MTA در تشکیل سد عاجی بعد از direct pulp cap روی مولرهای wistar rat

- بررسی توانایی جداسازی وتمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال از بافت پاتولوژیک پایوژنیک گرانولوما
 
- MCM3 as a novel marker in benign & malignant salivary gland tumors

 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325