طرح های پژوهشی دکتر فرحناز شرف الدین:صفحه طرح های پژوهشی اساتید 

- بررسی میزان ریزنشت پرکردگی کلاسII کامپوزیت با کاربرد فایبر

- بررسی اثر آنتی اکسیدانهای طبیعی پوست انار، عصاره انگور و چای سبز بر روی استحکام برشی باند انامل بلیچ شده در مطب

- بررسی مقاومت شکست گلاس آینومرهای تقویت شده با فایبرگلاس و پلی اتیلن

- بررسی استحکام شکست ریشه های تضعیف شده غیر زنده ترمیم شده با دو نوع پست فایبر گلاس و کوارتز

- بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان بر اساس شاخص DMFTs در دانشجویان دندانپزشکی شیراز (نیمسال دوم 1387-1386)

- بررسي تاثير كاربرد فايبر در سيمان گلاس اينومر بر مقاومت شكست

- بررسي قدرت باند دندانهاي سفيد شده با كامپوزيت بعد از آماده سازي سطح

- بررسي خارج دهاني تاثير زمانهاي متفاوت وقفه بعد از بليچينگ بر ميكرولیکیچ دندانهاي غير زنده با كاربرد دو سيستم هزيو متفاوت

- اثر ترکیب ماده باندینگ بر روی استحکام خمشی کامپوزیت تقویت شده با فایبر

- مقایسه استحکام خمشی ترکیب دو نوع فایبر پلی اتیلن و گلاس با کامپوریت های متفاوت

- بررسی خارج دهانی تاثیر طول فایبر گلاس بر استحکام خمشی کامپوزیت تقویت شده با فایبر

- بررسی ومقایسه خارج دهانی میزان ریزنشت در سه نوع کامپوزیت هیبرید ، پرشده ویژه و تقویت شده با فایبر تحت تاثیرژل سفیدکننده خانگی کارباماید پراکسید 22درصد

- بررسی اثر و موقعیت فایبر در مقاومت شکست دندانهای قدامی ترمیم شده توسط کامپوزیت تقویت شده با فایبر

- بررسی تاثیر aging  بر سختی سطح کامپوزیت مستقیم و غیر مستقیم post cure   شده توسط دستگاه microwave و Labolight

- بررسی میزان ریزنشت در پرکردگی های کامپوزیتی با کاربرد ادهسیوهای نسل پنجم, ششم و هفتم تحت تاثیر ژل سفید کننده کار با میدپراکساید 35 درصد

- بررسی خارج دهانی تاثیر موقعیت و جهت فایبر بر استحکام شکست و الگوی شکست در ترمیم های کامپوزیت خلفی با طرح پوشش کاسپ

- بررسي خارج دهاني تاثير دو محلول دهانشويه حاوي الكل ،دهانشويه فاقد الكل بر سختي كامپوزيت مستقيم و غيرمستقيم

- بررسی اثر کاربرد آنتی اکسیدان ها (آلوئورا- عصاره دانه انار- عصاره دانه انگور- چای سبز- سدیم اسکوربات) به استحکام باند کامپوزیت به انامل بلیچ شده به روش هوم (در حال اجرا)

- بررسی تاثیر preheating بر استحکام باند برشی دو نوع ادهزیو سلف اچ و توتال اچ (در حال اجرا)

- تاثیر تقویت گلاس آینومر کانونشنال و رزین مدیفاید توسط فیبرهای کوچک پل اتیلن بر استحکام کششی قطری انها (درحال اجرا)

- بررسی استحکام باند دو سیستم ادهزیو توتال اچ و سلف اچ بعد از استفاده از کلرهگزیدین بر سطح عاج آلوده شده با دو ماده هموستاتیک (در حال اجرا)

- بررسی ریز نشت دو سیستم ادهزیونوتال اچ و سلف اچ بعد از استفاده از کلرهگزیدین بر سطح عاج آلوده شده با ماده هموستاتیک (در حال اجرا)

- مقایسه تشخیص پوسیدگی با استفاده از دو تکنیک رادیوگرافی متفاوت CBCT و PSP (استاد مشاور)

- بررسی میزان فلورسیس در دانشآموزان 14 – 11 ساله شهرستان برازجان

- بررسی کاربرد فایبر میکرولیکج در پرکردگی­های دو سطحی کامپوزیت نوع سیلوران و نانوفیلد

- استحکام شکست FRC با کاربرد دو نوع فایبرگلاس و پلی اتیلین و سه نوع کامپوزیت
 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325