پیوندهای مفید


پیوندهای مفید
نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)http://www.research.ac.ir
علم سنجي اعضاي هيئت علميhttp://isid.research.ac.ir
معرفي مجلات نامعتبر و جعليhttp://blacklist.research.ac.ir


انجمن متخصصین ترمیمیhttp://www.irancrd.com
انجمن دندانپزشکان عمومیhttp://www.igda.ir/www.igda.ir/
انجمن علمی آسیب شناسان دهان و فک و صورت ایرانhttp://oralpathology.ir
انجمن علمی پروستودونتیست های ایرانhttp://www.iapr.ir/fa-menu-96.html
انجمن دندانپزشکی ایران http://ida-dent.com/
انجمن دندانپزشکان عمومی کشورhttp://www.igda.ir/
فدراسیون بین المللی دندانپزشکیhttp://www.fdiworldental.org/home/home.html
پورتال جامعه دندانپزشکان ایرانhttp://persiandentist.ir
وزارت بهداشتhttp://behdasht.gov.ir
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.irimc.org


انجمن دندانپزشکی استراليا                              
http://www.adansw.com.au
انجمن دندانپزشکی آمریکاhttp://www.ada.org
انجمن دندانپزشکی زیبایی آمریکاhttp://www.estheticacademy.org/
انجمن دندانپزشکی کاناداhttp://www.cda-adc.ca
انجمن پریودنتولوژی آمریکاhttp://www.perio.org/
انجمن دندانپزشکان عمومی ایالت نیوریوکhttp://www.nysagd.org
انجمن اندودنتیستهای آمریکاhttp://www.aae.org
انجمن اندودنتیستهای بریتانیاhttp://www.britishendodonticsociety.org.uk


 
مركز تحقيقات زیست مواد
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان قصردشت - دانشکده دندانپزشکی
تلفن 36280119
فكس 36270325